BLANERA

PAREMPI SINÄ

Henkilötietojen käsittely

Verkkokaupan www.blanera.fi (jäljempänä verkkokauppa) omistaja on EISS CO OÜ

EISS CO OÜ (rekisterinumero 16117342) sijaitsee osoitteessa Lucca 28, Tabasalu, Harjumaa, 76901, Viro puhelin +37253471599 ja sähköposti info@blanera.fi.

Mitä henkilötietoja käsitellään:

– nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,

– toimitusosoite;

– pankkitilin numero;

– tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksutiedot (ostohistoria);

– Asiakastuen tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilökohtaisia tietoja käytetään palvelemaan verkkokaupan asiakkaita ja markkinoimaan heidän tuotteitaan.

Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tuote, määrä, asiakastiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palveluiden yleiskatsauksen tarkistamiseen sekä asiakkaiden mieltymyksien analysoimiseen.

Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero, asiakkaan nimi, käsitellään tavaroiden ja palveluiden toimittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki). Uutiskirjeet lähetetään myös sähköpostitse.

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoite tai muut verkon tunnistetiedot käsitellään verkkokaupan kuin tietoyhteiskunnan palvelun tarjoamiseksi ja web-käyttötilastojen tuottamiseksi.

Oikeudellinen perusta

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu laillisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. Kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötiedot toimitetaan Blanera Fi OÜ: n yhteyshenkilöille.

Henkilökohtaiset tiedot välitetään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallitsemiseksi ja asiakasongelmien ratkaisemiseksi.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite toimitetaan kuljetuspalvelun tarjoajalle.

Henkilökohtaiset tiedot voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on välttämätöntä verkkokaupan toimivuuden tai datan säilyvyyden varmistamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja tallennetaan intra.ee-palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella.

Henkilötietoihin pääsevät verkkokaupassa työskentelevät henkilöt, jotka voivat käyttää henkilökohtaisia tietoja verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja tarjota asiakastukea.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaiset fyysiset, organisatoriset ja IT-tietoturvatoimenpiteet henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamisesta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.

Henkilötietojen siirtäminen verkkokaupan valtuutetulle yhteistyökumppaneille (esim. kuljetuspalveluiden tarjoaja ja palvelimen tuottaja) edellyttää verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Rekisterinpitäjien on annettava asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietojen käsittelylle.

Henkilötietojen saatavuus ja oikaisu

Henkilötietoihin pääsee tutustumaan sekä tekemään muutoksia asiakastuen kautta.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla asiakastuesta sähköpostitse.

Säilyttäminen

Jos osto tehdään ilman asiakastiliä verkkokaupassa, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuja ja kuluttajariitoja koskevissa riita-asioissa henkilötietoja on säilytettävä, kunnes vaatimusta noudatetaan tai vanhentumisaika on päättynyt.

Kirjanpidon kannalta tarpeelliset henkilötiedot on säilytettävä seitsemän vuotta.

Poisto

Ota yhteys asiakastukeen sähköpostitse poistaaksesi henkilökohtaiset tietosi. Poistopyyntöön on vastattava enintään kuukauden kuluessa, ja poistoaika on täsmennettävä.

Lähetys

Henkilötietojen siirtämistä koskeviin pyyntöihin vastataan sähköpostitse viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki tunnistaa ja ilmoittaa sinulle siirrettävistä henkilötiedoista.

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestinnän lähettämiseen asiakkaan suostumuksella. Jos asiakas ei halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, valitse joko sopiva viite sähköpostin alatunnisteesta tai ota yhteyttä asiakastukeen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus, milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alustavaa ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien profilointianalyysi suoramarkkinointitarkoituksia varten, ilmoittamalla asiasta asiakastukeen sähköpostitse (vastaava tieto tulee esittää selkeästi ja erillään muista tiedosta).

Riitojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuen kautta osoitteessa info@eesmarkmik.ee tai puhelimitse +37253459101. Valvontaviranomainen on Viron tietosuojaviranomainen (info@aki.ee).

Muut ehdot

10.1. Verkkokaupan tilausympäristössä talletettuja tietoja asiakkaasta ja hänen tilauksistaan käsitellään luottamuksellisina tietoina. Kauppias ei paljasta kolmansille osapuolille saamiaan tietoja.

10.2. Viestintä asiakkaan ja pankkien sekä korttimaksukeskuksen välillä on salattu, mikä varmistaa asiakkaan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden. Kauppiaalla ei ole pääsyä asiakkaan luottamuksellisiin pankki- ja pankkikorttitietoihin.

10.3 EISS CO OÜ on henkilötietojen valvoja, EISS CO OÜ välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle prosessorille.